NDF - Financing for climate change and development projects

The UN Momentum for Change Climate Award received for the EcoMicro program

Photo: Aage Jorgensen
Winners at the award ceremony at COP20
11.12.2014

The UN climate award is an important recognition for NDF and the MIF.

The EcoMicro program, funded together by the Multilateral Investment Fund (MIF) of the Inter-American Development Bank and the Nordic Development Fund (NDF), was announced as a winner of the Momentum for Change UN climate award on 25 November. Gregory Watson, Team Leader for Green Growth at the MIF and Deputy Director Leena Klossner of NDF received the award during a ceremony hosted by the UN Secretary-General Dr Ban Ki-moon at the UN climate change conference in Lima, Peru on Wednesday 10 December 2014.

Momentum for Change is an initiative of the UN Climate Change secretariat to highlight innovative and transformative solutions that address both climate change and wider economic, social and environmental challenges. Winning activities must already be demonstrating results in mitigating or adapting to climate change and have a scalable, replicable, transformative and innovative component.

For NDF and the MIF, the UN climate award is an important recognition of a successful program development, effective implementation as well as collaboration between the institutions. Furthermore, the recognition confirms that also smaller interventions, with opportunities to true replicability are powerful solutions for people, businesses and industries to tackle climate change. “The award will spur NDF to further to develop the program in collaboration with the MIF, and to seek avenues for a wider replicability in regions beyond Latin America and the Caribbean,” stated Leena Klossner, Deputy Director of NDF.

 

News item in Swedish:

FNs klimatpris Momentum for Change tilldelades EcoMicro-programmet
 
FNs klimatpris är ett viktigt erkännande för organisationerna Nordiska Utvecklingsfonden (NDF) och Multilaterala Investeringsfonden (MIF)
 
Den 25 november 2014 tilldelades EcoMicro-programmet FNs klimatpris Momentum for Change. EcoMicro samfinansieras av Interamerikanska Utvecklingsbankens Multilaterala Investeringsfond (MIF) och Nordiska Utvecklingsfonden (NDF). Vid en ceremoni under FN:s klimatkonferens i Lima, Peru, där FNs Generalsekreterare Dr. Ban Ki-moon var värd, tog Gregory Watson, koordinator av MIFs klimatinsatser och Leena Klossner, biträdande direktör på NDF emot klimatpriset den 10 december 2014.
 
FNs Klimatsekretariat har instiftat priset Momentum for Change för att lyfta fram innovativa och transformativa lösningar, som berör både klimatförändring och bredare ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Vinnarna måste redan nu kunna påvisa att bidragen bidrar till anpassning till klimatförändring och lindrar klimatpåverkan. Dessutom bör resultaten kunna mångfaldigas, replikeras, vara transformativa samt innehålla en innovativ komponent.
 
Både NDF och MIF anser att tilldelningen av FNs klimatpris är ett viktigt erkännande för utvecklingen av ett framgångsrikt koncept, ett gott genomförande samt bevis på ett utmärkt samarbete mellan institutionerna. Dessutom visar erkännandet att även små och replikerbara interventioner kan bidra med kraftfulla lösningar för människor, företag och industrier att tackla klimatförändringen. Leena Klossner, NDF kommenterar att ”Priset ytterligare sporrar NDF att utveckla sitt programsamarbete med MIF samt söka kanaler för att replikera konceptet i andra delar av världen bortom Latinamerika och Karibien".

 

More information:
Press-release by the Multilateral Investment Fund (MIF)
EcoMicro Regional Microfinance and Climate Change Program [NDF C35]

Momentum for Change: Finance for Climate-Friendly Investment - 2014 Lighthouse Activities from Momentum for Change on Vimeo.